Foreldrekonferansen 15.03.2018

Skolen

Konferansen er for alle foresatte i Osloskolen. Den varer fra kl 17.30-20.30.

Årets konferanse har fått overskriften "Inkludering, deltakelse og mestring i Osloskolen"

I år vil følgende personer holde innlegg på konferansen:

  • Astrid Søgnen, utdanningsdirektør i Oslo kommune
  • Kjersti Owren, første mobbeombud i Oslo
  • Håvard Tjora, forfatter og lærer
  • Inga Marte Torkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo
  • Elisabeth Dullum, rektor på Apalløkka skole sammen med ledergruppa, elevråd og FAU

Se mer utfyllende informasjon i mappa FAU her på hjemmesida.

Vi håper å se mange engasjerte Apalløkkaforesatte den dagen!